Informacje dotyczące sporządzania
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Siennica.

 

- Obwieszczenie Wójta Gminy Siennica o przystąpieniu do sporządzenia Studium.
 

- Obwieszczenie Wójta Gminy Siennica o wyłożeniu do publicznego wglą du
  projektu studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
  Siennica, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

- Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w
  projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
  Siennica

- Zarządzenie Nr OK.0050.35.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia 14 czerwca 2013 roku
  w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków
  zagospodarowania przestrzennego Gminy Siennica. 

                                              - załącznik Nr 1

                                              - załącznik Nr 2 


- Zarządzenie Nr OK.0050.13.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 27 lutego 2014 roku w
  sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków
  zagospodarowania przestrzennego Gminy Siennica.

                                              - załącznik Nr 1

- Obwieszczenie Wójta Gminy Siennica o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
  projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
  Siennica, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

- Protokół z przeprowadzonej dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w
  projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
  Siennica.

- Zarządzenie Nr OK.0050.46.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 czerwca 2014 roku
  w sprawie rozpatrzenia uwagi złożonej do projektu Studium uwarunkowań i kierunków
  zagospodarowania przestrzennego Gminy Siennica.

                                                      - załącznik

- Zarządzenie Nr OK.0050.48.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 13 czerwca 2014 roku
   sprawie  zmiany Zarządzenia Nr OK. 0050.35.2013 Wójta Gminy Siennica z dnia
   14 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu Studium
   uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica.

 

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siennica

                - studium mapa

                - studium tekst

- Prognoza oddziaływania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
  przestrzennego Gminy Siennica na środowisko

                - prognoza tekst

                - prognoza mapa

- Uzasadnienie i podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko


- Uchwała Nr XXXIII.266.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 czerwca 2014r.
  w sprawie przyjęcia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
  przestrzennego Gminy Siennica.

                                                           - załącznik Nr 1

                                                           - załącznik Nr 2

                                                           - załącznik Nr 3

                                                           - załącznik Nr 4

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-10-19 07:27:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-19 07:35:56
  • Liczba odsłon: 936
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537347]

przewiń do góry