Posiedzenie Rady Gminy w Siennicy

                                              z dnia 3 listopada 2016r.

 
- Projekt uchwały Nr XX.0006.142.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 listopada 
  
2016r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od
  nieruchomości oraz sposobu jego poboru w 2017 roku.


  - Projekt Uchwały Nr XX.0006.143.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia
   3
listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowaną jako
   podstawę obliczenia podatku rolnego na 2017 rok.

 
- Projekt Uchwały Nr XX.0006.144.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia
   3
listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla
    celów  wymiaru podatku leśnego na 2017 rok

 -
Projekt Uchwały Nr XX.0006.145.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia
   3
listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
    transportowych

 
- Projekt Uchwały Nr XX.0006.146.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia
   3
listopada 2016r. zmieniająca uchwałę Nr IX.0007.80.2015 Rady Gminy w
    Siennicy z dnia 03.12.2015r. w sprawie określenia wzorów informacji i 
    deklaracji podatkowych
.

  - Projekt Uchwały Nr XX.0006.147.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia
   3
listopada 2016r. w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryf dla
   zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
   do sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Siennica.

 
- Projekt Uchwały Nr XX.0006.148.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia
   3
listopada 2016r.
zmieniająca Uchwałę Nr XIX.007.141.2016 Rady
   Gminy w Siennicy z dnia 14.09.2016 r. w spr. ustalenia zasad
   obciążania nieruchomości, nie będących drogami publicznymi,
   stanowiących własność Gminy Siennica
.

  - Projekt Uchwały Nr XX.0006.149.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia
   3 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy
   Gminy Siennica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
   w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
   publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.


 -
Projekt Uchwały Nr XX.0006.150.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia
   3 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia Gminy Siennica do Stowarzyszenia
   - "Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Mińskiego".
 

 -
Projekt Uchwały Nr XX.0006.151.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia
   3 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów
   Społecznych Gminy Siennica na lata 2016-2021.

 -
Projekt Uchwały Nr XX.0006.152.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia
   3 listopada 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
   położonej we wsi Dłużew.

 -
Projekt Uchwały Nr XX.0006.153.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia
   3 listopada 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu
   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
   2014-2020 z działania 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1
   Doskonalenie zawodowe uczniów.

 
  - Projekt Uchwały Nr XX.0006.154.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia
   3 listopada 2016r. w sprawie zmian w uchwale Nr XI.007.92.2015 rady Gminy
   w Siennicy z dnia 29 grudnia 2015r.  dotyczącej Wieloletniej Prognozy
   Finansowej Gminy Siennica na lata 2016-2024.


 -
Projekt Uchwały Nr XX.0006.155.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia
   3 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-10-27 11:30:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-27 12:26:21
  • Liczba odsłon: 344
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536786]

przewiń do góry