- Uchwała Nr XX.0007.149.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 3 listopada 2016r.
    w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Siennica
    z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  
    ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie na 2017 rok.

- Zarządzenie Nr OK.0050.6.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 stycznia 2017r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w obszarze
  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.

- Wzór oferty realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust.1 I2
  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (dz.U.z 2016r., poz. 239 i 395).

                     
- Wzór oferty realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1A I2
  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (dz.U.z 2016r., poz. 239 i 395).
- Wzór umowy o realizację zadania publicznego, o których mowa w art. 16 ust. 1
  I6
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (dz.U.z 2016r., poz. 239 i 395).                          

- Wzór umowy o realizację zadania publicznego, o których mowa w art. 16 ust. 1A
  I6
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (dz.U.z 2016r., poz. 239 i 395).
       

Wzór oferty realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz.U.z 2016r., poz. 239 i 395).

Harmonogram realizacji zadania publicznego.

Przewidywana kalkulacja kosztów.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1A i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz.U.z 2016r., poz. 239 i 395).

Harmonogram realizacji zadania publicznego realizowanego w okresie dłuższym niż rok budżetowy

Przewidywana kalkulacja kosztów

Wzór umowy o realizację zadania publicznego, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz.U.z 2016r., poz. 239 i 395).

Wzór umowy o realizację zadania publicznego, o których mowa w art. 16 ust. 1A i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz.U.z 2016r., poz. 239 i 395).

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 I 395)

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 5 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)

               

                         - Ogłoszenie wyników konkursu


- Sprawozdanie  za 2017 rok z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Siennica
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-01-11 11:03:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-18 12:47:45
  • Liczba odsłon: 551
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541211]

przewiń do góry