Posiedzenie Rady Gminy w Siennicy

w dniu 30 marca 2017 roku.- Projekt Uchwały Nr XXIV.0006.178.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia
30 marca 2017r. zmieniającej uchwałę Nr XXII.0007.174.2017 z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sienica w 2017 roku”.

- Projekt Uchwały Nr XXIV.0006.179.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia
30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019r.

 - Projekt Uchwały Nr XXIV.0006.180.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia
30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzący jest Gmina Siennica.

 - Projekt Uchwały Nr XXIV.0006.181.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia
30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siennica.

 - Projekt Uchwały Nr XXIV.0006.182.2017 R ady Gminy w Siennicy z dnia
30 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

 - Projekt Uchwały Nr XXIV.0006.183.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia
30 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Siennica w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

  - Projekt Uchwały Nr XXIV.0006.184.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia
30 marca 2017r. zmieniającej uchwałę Nr XXXIII.0007.274.2014 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o rożnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Siennica.

 - Projekt Uchwały Nr XXIV.0006.185.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia
30 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Dziewczęta w globalnych wyzwaniach Nauk Ścisłych”, w ramach programu ERAZMUS+

 - Projekt Uchwały Nr XXIV.0006.186.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia
30 marca 2017r. zmieniającej uchwałę Nr XXII.0007.169.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 grudnia 2016 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2017-2024.

  - Projekt Uchwały Nr XXIV.0006.187.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia
30 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

  - Projekt Uchwały Nr XXIV.0006.188.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia
30 marca 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie planowanego deficytu gminy w 2017 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Siennica” oraz „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica”.

 - Projekt Uchwały Nr XXIV.0006.189.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia
30 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy.

  - Projekt Uchwały Nr XXIV.0006.190.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia
30 marca 2017r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-03-22 12:48:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-04 09:26:16
  • Liczba odsłon: 309
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537216]

przewiń do góry