Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego   Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
 Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci
i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

- Zarządzenie Nr OK.0050.87.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 13 listopada 2017r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji  projektu
  w ramach Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)
  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

- Zarządzenie Nr OK. 0050.95.2017 Wójta Gminy Siennica z dnia 30 listopada 2017r.
  w sprawie powołania Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym naborze partnera, w
  celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym
  w szkołach   zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewóztwa
  Mazowieckiego  na lata 2014-2020.

- Protokół z posiedzenia Komisji.

- Informacja w sprawie wyniku naboru na partnera.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-11-14 10:43:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-07 14:55:06
  • Liczba odsłon: 257
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536864]

przewiń do góry