- Projekt Uchwały Nr XXXIII.0006.241.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

- Projekt Uchwały Nr XXXIII.0006.242.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.

- Projekt Uchwały Nr XXXIII.0006.243.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2017 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.

- Projekt Uchwały Nr XXXIII.0006.244.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII,0007.169.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29.12.2016 dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2017-2024.

- Projekt Uchwały Nr XXXIII.0006.245.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

- Projekt Uchwały Nr XXXIII.0006.246.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata 2018-2025

- Projekt Uchwały Nr XXXIII.0006.247.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

- Projekt Uchwały Nr XXXIII.0006.248.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Siennicy na 2018 rok

- Projekt Uchwały Nr XXXIII.0006.249.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Siennicy na 2018 rok
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Strzelec Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-12-21 08:00:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Strzelec Piotr
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-21 08:11:51
  • Liczba odsłon: 323
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536947]

przewiń do góry