- Uchwała Nr XXX.0007.229.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 9 listopada 2017r.
  w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Siennica z organizacjami   
  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
  2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

- Zarządzenie Nr OK.0050.1.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 2 stycznia 2018r.
   w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w
   zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

- Wzór oferty realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust.1 I2
  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (dz.U.z 2016r., poz. 239 i 395).

                     
- Wzór oferty realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1A I2
  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (dz.U.z 2016r., poz. 239 i 395).
- Wzór umowy o realizację zadania publicznego, o których mowa w art. 16 ust. 1
  I6
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (dz.U.z 2016r., poz. 239 i 395).                          

- Wzór umowy o realizację zadania publicznego, o których mowa w art. 16 ust. 1A
  I6
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (dz.U.z 2016r., poz. 239 i 395).
       

Wzór oferty realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz.U.z 2016r., poz. 239 i 395).

Harmonogram realizacji zadania publicznego.

Przewidywana kalkulacja kosztów.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1A i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz.U.z 2016r., poz. 239 i 395).

Harmonogram realizacji zadania publicznego realizowanego w okresie dłuższym niż rok budżetowy

Przewidywana kalkulacja kosztów

Wzór umowy o realizację zadania publicznego, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz.U.z 2016r., poz. 239 i 395).

Wzór umowy o realizację zadania publicznego, o których mowa w art. 16 ust. 1A i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz.U.z 2016r., poz. 239 i 395).

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 I 395)

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 5 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)

 

  - Zarządzenie Nr OK.0050.10.2018 Wójta gminy Siennica z dnia 16 stycznia 2018r.

  w sprawie zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej w celu zaopiniowania

  złożonych ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w

  zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.  

                        - załącznik do Zarządzenia      

  - Zarządzenie Nr OK.0050.12.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 26 stycznia 2018r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu  
  na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
  fizycznej w 2018 roku.

- Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 30 stycznia 2018r. 

- Informacja o przyznaniu i wysokości dotacji na realizację zadania publicznego
  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-05 11:36:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-05 15:51:18
  • Liczba odsłon: 361
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537231]

przewiń do góry