Posiedzenie Rady Gminy w Siennicy

w dniu 15 lutego 2018 roku - Projekt Uchwały Nr XXXV.0006.254.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia

15 lutego 2018r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Gminie Siennica oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania


- Projekt Uchwały Nr XXXV.0006.255.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia

    15 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siennica 2018 roku”.


- Projekt Uchwały Nr XXXV.0006.256.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia

    15 lutego 2018r.   zmieniającą uchwałę Nr XXIV.0007.179.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 roku
do 31 sierpnia 2019 roku.

- Projekt Uchwały Nr XXXV.0006.257.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia

    15 lutego 2018r.  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

- Projekt Uchwały Nr XXXV.0006.258.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia

    15 lutego 2018r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie planowanego deficytu gminy w 2018 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: :Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Siennica II etap”.

- Projekt Uchwały Nr XXXV.0006.259.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia
15 lutego 2018r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie planowanego deficytu gminy w 2018 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji w Gminie Siennica II etap”.

- Projekt Uchwały Nr XXXV.0006.260.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia

    15 lutego 2018r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa
  Mazowieckiego.

- Projekt Uchwały Nr XXXV.0006.261.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia

15 lutego 2018r. w sprawie udzielenia dotacji w 2018 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

- Projekt Uchwały Nr XXXV.0006.262.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej szkołom i placówkom wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Siennica przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-06 15:03:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-06 15:06:29
  • Liczba odsłon: 299
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536944]

przewiń do góry