Posiedzenie Rady Gminy w Siennicy
w dniu 22 marca 2018 roku


 - Projekt Uchwały Nr OK.XXXVI.0006.263.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia
22 marca 2018r. w sprawie ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Siennica oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia na które dofinansowanie może być przyznane.


 - Projekt Uchwały Nr OK.XXXVI.0006.264.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia

    22 marca 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin

    zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz doradcy

    zawodowego, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem

    prowadzącym jest Gmina Siennica.


 - Projekt Uchwały Nr OK.XXXVI.0006.265.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia
22 marca 2018r. w sprawie   podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.


 - Projekt Uchwały Nr OK.XXXVI.0006.266.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia
    22 marca 2018r. w sprawie   podziału Gminy Siennica na stałe obwody głosowania.

 - Projekt Uchwały Nr OK.XXXVI.0006.267.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia
   22 marca 2018r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII.0007.243.2017 Rady Gminy w 
   Siennicy z dn. 28.12.2017r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na
   lata 2018-2025.

 - Projekt Uchwały Nr OK.XXXVI.0006.268.2018
Rady Gminy w Siennicy z dnia
    22 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-03-15 11:52:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-15 11:55:21
  • Liczba odsłon: 265
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537229]

przewiń do góry