Kontrole zewnętrzne  w podmiotach

w 2016 roku


- Protokół kontroli Nr WK-S.431.10.9.2016  z dnia 20.04.2016r. prawidłowości
  wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu Wojewody w rozdziale 85195 - Pozostała
  działalność, na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców
  w 2015r.

- Wystąpienie pokontrolne Nr WK-I.431.4.5.2016 z dnia 30.12.2016r. dotyczące
  realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na wydawaniu oraz cofaniu
  zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
  w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

- Wystąpienie pokontrolne Nr WPS-I.431.1.14.2016.HCh z dnia 22.07.2016r.
  dotyczące stanu zatrudnienia i kwalifikacje kadry zatrudnionej w ośrodku pomocy
  społecznej, prawidłowości przyznawania zasiłków stałych oraz kierowania do domów
  pomocy społecznej   i ustalania odpłatności za pobyt w dps. 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-07-20 12:30:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-20 12:32:15
  • Liczba odsłon: 260
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536807]

przewiń do góry