Kontrole zewnętrzne  w podmiotach

w 2015 roku  - Protokół kontroli eksploatacji gminnej oczyszczalni ścieków w Siennicy
  
Nr MM 12/2015.

 - Protokół kontroli problemowej dot. sposobu organizacji i realizacji przez

   gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy

   z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w przedmiocie ustalania

   uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego.

 - Protokół z czynności sprawdzających z dnia 17 lipca 2015r. prawidłowość

   rozliczeń w podatku od towarów i usług, a w szczególności zasadności odliczenia

   naliczonego podatku od zakupu środków trwałych wykazanych w deklaracji VAT-7

   za maj 2015r. przez Gminę Siennica.

 - Protokół z czynności sprawdzających z dnia 14.08.2015r. prawidłowość

   rozliczeń w podatku od towarów i usług za czerwiec 2015r. w szczególności żądania

   zwrotu na rachunek bankowy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

   wykazanego w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2015r. Gminy Siennica.

 - Protokół kontroli problemowej Nr WK-S.431.10.21.2015 dotyczący wykorzystania

   dotacji otrzymanej w 2014r. na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania

   przedszkolnego oraz realizację wydatków w rozdziale 80103 - Oddziały

   przedszkolne w szkołach podstawowych.

 - Protokół Nr WK.0920.75.2015 kontroli kompleksowej gospodarki finansowej

   Gminy Siennica za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2015r.

 - Protokół kontroli Znak 362015110031 płatnika składek - Publiczna Szkoła

   Podstawowa w Starogrodzie, 05-332 Siennica, Starogród 9B w zakresie

   prawidłowości i terminowości naliczania i odprowadzania składek oraz ustalania

   uprawnień i zgłaszania danych do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-07-20 11:54:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-20 12:00:19
  • Liczba odsłon: 259
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537348]

przewiń do góry