Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego
Marszałek Województwa Mazowieckiego informuje o przyjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
oraz
zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu i rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 
  - Zarządzenie Nr OK.0050.78.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 10 września 2018 r.
   w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz
    podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Rocznego Programu
   współpracy Gminy Siennica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
   wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
   pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. 
 
  - Zarządzenie Nr OK.0050.87.2018 Wójta Gminy Siennica z dnia 02 października
   2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu opieki nad zwierzętami  
   bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siennica
   w 2019 r.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Strzelec Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-08-03 10:48:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Renata Andruk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-03 09:20:39
  • Liczba odsłon: 1688
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537189]

przewiń do góry