- Projekt Uchwały Nr XLII.0006.309.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 września 
   2018r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Siennica.

 - Projekt Uchwały Nr XLII.0006.310.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 września
   2018r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw
   obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad
   promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim
   muszą odpowiadać składane projekty.

  - Projekt Uchwały Nr XLII.0006.311.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 września
    2018r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów,,Raportu o stanie Gminy
    Siennica".
 
  - Projekt Uchwały Nr XLII.0006.312.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 września
    2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego gminy Siennica dla obszaru w granicach administracyjnych
    miejscowości: Grzebowilk, Nowa Pogorzel, Dąbrowa, Borówek, Nowe Zalesie,
    Chełst, Zalesie, Kośminy.

 - Projekt Uchwały Nr XLII.0003.313.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 września
   2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
   przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych
   miejscowości: Nowy Zglechów, Zglechów, Siodło, Świętochy, Żaków, Nowodzielnik,
   Żakówek, Kulki, Dzielnik, Drożdżówka, Ptaki.
 
 - Projekt Uchwały Nr XLII.0006.314.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 27 września
   2018 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII.0007.293.2014r. w sprawie:
   wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który
   uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym
   przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Renata Andruk
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-19 13:19:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Renata Andruk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-19 14:00:33
  • Liczba odsłon: 249
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537244]

przewiń do góry