- Projekt Uchwały Nr XLIII. 0006.314.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11
   października 2018 r. w sprawie połączenia Sołectwa Starogród i Sołectwa
   Nowy Starogród.

 - Projekt Uchwały Nr XLIII. 0006.315.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11
   października 2018 r. zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej
   Biblioteki Publicznej w Siennicy.
 
- Projekt Uchwały Nr XLIII.0006.316.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11
  października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII.0007.246.2018 Rady Gminy
  w Siennicy z dnia 28.12.2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków
  przyznawania i odpłatności za usługi  opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
  z wyłączeniem specjalistycznych  usług opiekuńczych dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub      
 całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.
 
 - Projekt Uchwały Nr XLIII.0006.317.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11
   października 2018 r.  w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy
  Siennica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
  ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o
  wolontariacie.
 
 - Projekt Uchwały Nr XLIII.0006.318.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11
   października w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
   przestrzennego gminy Siennica dla obszaru w granicach administracyjnych
   miejscowości: Grzebowilk, Nowa Pogorzel, Dąbrowa, Borówek, Nowe Zalesie, 
   Chełst, Zalesie, Kośminy.

 - Projekt Uchwały Nr XLIII.0006.319.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11
   października w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
   przestrzennego gminy Siennica dla obszaru w granicach administracyjnych
   miejscowości:Nowy Zglechów, Zglechów, Siodło, Świętochy, Żaków, Ńowodzielnik,
   Żakówek, Kulki, Dzielnik, Drożdżówka, Ptaki. 

 - Projekt Uchwały Nr XLIII.0006.320.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11
   października w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
   oraz sposobu jego poboru w 2019 roku.

 - Projekt Uchwały Nr XLIII.0006.321.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11
   października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII.0007.243.2017 Rady Gminy
  w Siennicy z dnia 28 grudnia  2017 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Gminy Siennica na lata 2018 - 2025.

 - Projekt Uchwały Nr XLIII.0006.322.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11
   października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

 - Projekt Uchwały Nr XLIII.0006.323.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11
   października 2018 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Siennica.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Renata Andruk
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-10-03 10:31:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Renata Andruk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-03 12:41:38
  • Liczba odsłon: 300
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537360]

przewiń do góry