Modernizacja oświetlenia ulicznego

  Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;

  Załącznik nr 2 – Wykaz osób;

  Załącznik nr 3 – Wzór umowy;

  Załącznik nr 4 – Projekt budowlano – wykonawczy – budowa oświetlenia drogowego Dłużew;

  Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Dłużew;

  Załącznik nr 6 – Projekt budowlano – wykonawczy – Siennica;

  Załącznik nr 7 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Siennica;

  Załącznik nr 8 – Przedmiar robót – Siennica;

  Załącznik nr 9 – Projekt budowlano – wykonawczy – Starogród;

  Załącznik nr 10 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Starogród;

  Załącznik nr 11 – Przedmiar robót – Starogród;

  Załącznik nr 12 – Projekt budowlano – wykonawczy – Lasomin;

  Załącznik nr 13 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Lasomin;

  Załącznik nr 14 – Przedmiar robót – Lasomin.

   Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO

  Wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia

  załącznik nr 2 - Wykaz osób - poprawiony

  Plan podwieszenia napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Starogród

   Informacja z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Justyna Chrzanowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-10-04 14:33:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Justyna Chrzanowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-17 14:35:41
  • Liczba odsłon: 4099
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536804]

przewiń do góry