- Projekt Uchwały Nr III.0006.17.2018  Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia
  w w sprawie zmian w uchwale II.0007.10.2018   Rady Gminy w Siennicy z dnia 07
 grudnia 2018 r. w sprawie   ustalenia dla Wójta Gminy miesięcznego wynagrodzenia.
 
  - Projekt Uchwały Nr III.0006.18.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia
    2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII.0007.243.2017 Rady Gminy w Siennicy z dnia
    28 grudnia 2017 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na
    lata 2018 - 2025.
 
  - Projekt Uchwały Nr III.0006.19.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia
    w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

  - Projekt Uchwały Nr III.0006.20.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia
   2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku
   budżetowego 2018 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych
   wydatków.

  - Projekt Uchwały Nr III.0006.23.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia
  2018 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII.0007.272.2018 Rady Gminy
  w Siennicy z dnia 10 maja 2018r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia
  odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

 - Projekt Uchwały Nr III.0006.24.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia
   2018r. w sprawie wyborów do organów sołectw na terenie gminy Siennica

  - Projekt Uchwały Nr III.0006.25.2018 Rady Gminy w Siennicy w sprawie przyjęcia
   Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
   Przeciwdziałania Narkomanii.

  - Projekt Uchwały Nr III.0006.26.2018 rady gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia
   2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Siennicy na 2019 rok.

  - Projekt Uchwały Nr III.0006.27.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia
    2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy
    w Siennicy na 2019 rok.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Renata Andruk
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-21 12:34:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Renata Andruk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-21 13:56:03
  • Liczba odsłon: 291
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536993]

przewiń do góry