- Zarządzenie Nr OK.0050.1.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 2 stycznia 2019r.
   w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w
   zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.
     - Załącznik  1. Oferta realizacji zadania publicznego/oferta wspólna realizacji
       zadania publicznego, o której mowa w art.14 ust.1/2 ustawy z dnia 24 kwietnia
       2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.
       poz.450, z późn. zm.) (wzór).
     - Załącznik 2. Oferta realizacji zadania publicznego/oferta wspólna realizacji
       zadania publicznego, o której mowa w art.14 ust.1A/2 ustawy z dnia 24 kwietnia
       2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.
       poz.450, z późn. zm.) (wzór).
     - Załącznik 3. Umowa o realizację zadania publicznego/umowa o realizację
       zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o której mowa w art.16
       ust.1/6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
       i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450, z późn. zm.) (wzór).
    - Załącznik 4. Umowa o realizację zadania publicznego/umowa o realizację
       zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o której mowa w art.16
       ust.1A/6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
       i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450, z późn. zm.) (wzór).
    - Załącznik 5. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa
      w art. 18 ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
      publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450, z późn. zm.) (wzór).
    - Załącznik 6. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego, o którym mowa
      w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
      publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450, z późn. zm.) (wzór).
 
  - Zarządzenie Nr OK.0050.9.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 15 stycznia 2019 r.
   w sprawie zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej w celu zaopiniowania
   złożonych ofert w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego
   w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

 
  -  Informacja o przyznaniu i wysokości dotacji na realizację zadania publicznego
  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019r.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Renata Andruk
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-04 13:04:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Renata Andruk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-14 08:19:09
  • Liczba odsłon: 272
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537290]

przewiń do góry