- Projekt Uchwały Nr IV.0006.30.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 lutego 2019 r.
  w sprawie przystąpienia Gminy Siennica do konkursu o dofinansowanie
  przedsięwzięcia ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
  Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II - transport niskoemisyjny,
  Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności oraz wyrażenia zgody na przystąpienie
  do realizacji projektu pod nazwą ,,Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie
  Gminy Siennica".
 - Projekt Uchwały Nr IV .0006.31.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 lutego 2019r.
  w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siennica w 2019 roku"
  - Projekt Uchwały Nr IV.0006.32.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 lutego 2019 r.
   w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia
   zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest
   Gmina Siennica, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
   pobierane przez uczelnie, a także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które
   dofinansowanie może być przyznane.
  - Projekt Uchwały Nr IV.0006.33.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 lutego 2019r.
   w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Siennica.

 - Projekt Uchwały Nr IV.0006.34.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 lutego 2019 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej,
  położonej w miejscowości Grzebowilk, gmina Siennica.

  - Projekt Uchwały Nr IV.0006.35.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 lutego 2019 r.
   zmieniającej Uchwałę Nr XVI.0007.119.2016 Rady Gminy w Siennicy z dnia
  12.05.2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Pogorzel.

 - Projekt Uchwały Nr IV.0006.36.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 lutego 2019 r.
   w sprawie zmian w Uchwale Nr III.0007.27.2018 Rady Gminy w Siennicy z   
   dn. 28.12.2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Siennicy na
   2019 rok.
 
 - Projekt Uchwały Nr IV.0006.37.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 lutego 2019 r.
  w sprawie zmian w Uchwale Nr III. 0007.28.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia
  28.12.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy
  w Siennicy na 2019 rok.
 
 - Projekt Uchwały Nr IV.0006.38.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 lutego 2019r.
  w sprawie udzielenia dotacji w 2019 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie
  lub roboty budowlane  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym
  się w gminnej  ewidencji zabytków.

 - Projekt Uchwały Nr IV.0006.39.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 lutego 2019 r.
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu
  Mińskiego.

 - Projekt Uchwały Nr IV.0006.40.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 lutego 2019
  r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie
  planowanego deficytu gminy w 2019 roku w związku z realizacją zadania
  inwestycyjnego pn: ,,Budowa kanalizacji w gminie Siennica III etap".

 - Projekt Uchwały Nr IV.0006.41.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 19 lutego
   2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Renata Andruk
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-13 13:43:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Renata Andruk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-13 15:06:05
  • Liczba odsłon: 253
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537005]

przewiń do góry