Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji
prowadzi Pani Agnieszka Chmielecka 
pok. nr 2 (na piętrze)
tel. 25 757 20 20 wew.12
 a.chmielecka@ugsiennica.pl
 

Do zadań w/w stanowiska  należy:

1) analiza możliwości finansowania projektów z programów krajowych, programów europejskich i pozaeuropejskich,

2) przygotowywanie propozycji dotyczących zadań gminnych kwalifikujących się do finansowania ze  środków zewnętrznych,

3)    przygotowanie, przy współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy, wniosków aplikacyjnych i koordynacja ich bieżącej obsługi – w zakresie adekwatnym do charakteru realizowanych działań,

4) prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy od chwili przygotowywania wniosku do jego rozliczenia, w tym:

a)  opracowywanie merytoryczne opinii i załączników do wniosków o dofinansowanie,

b)  składanie korekt i uzupełnień do złożonych wniosków,

c)  przygotowywanie sprawozdań,

d)  przygotowywanie wniosków o płatność, harmonogramów płatności i rozliczeń,

e)  rozliczanie projektów,

5)   udzielanie informacji na wniosek zainteresowanych organizacji oraz przedsiębiorców na temat możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, funkcjonowania funduszy pożyczkowych, gwarancyjnych,

6)   współpraca z odpowiednimi organami administracji rządowej i samorządowej, a także z sektorem społecznym i gospodarczym  w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych,

7)  przedstawianie modyfikacji opracowań planistycznych – strategicznych gminy (strategia rozwoju gminy, wieloletni plan finansowy itp.) w kontekście pozyskiwania funduszy zewnętrznych pod kątem stawianych wymogów przez te fundusze.

8)   realizowanie zadań z zakresu promocji gminy,

9)   prowadzenie spraw z zakresu bhp, w tym:

a) okresowa analiza stanu bhp,

b) sporządzanie ocen ryzyka zawodowego,

c) szkolenie pracowników z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

d) prowadzanie kontroli warunków pracy,

e) prowadzenie rejestru dokumentów dotyczących wypadków przy pracy oraz udział w postępowaniach powypadkowych,

f) zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,

10) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu  właściwości stanowiska.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Renata Andruk
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-22 20:08:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Ryszawa Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-13 12:32:13
  • Liczba odsłon: 358
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536803]

przewiń do góry