Stanowisko ds. dowodów osobistych i kontroli zarządczej
prowadzi Pani Małgorzata Kobza
pok. nr 11
tel. 25 757 20 20 wew.23

Do zadań w/w stanowiska  należy: 

1) sporządzanie wniosków o przyznanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie oraz organizowanie uroczystości wręczenia medalu,
2) wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego,
3) prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego
4) wykonywanie migracji aktów stanu cywilnego,
5) wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych:
a) prowadzenie rejestru mieszkańców i cudzoziemców,
b) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych, ich wymianą lub utratą,
c) aktualizowanie danych w rejestrze PESEL,
d) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały i czasowy, wymeldowania i    prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
e) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej ruchu ludności,
f) sporządzanie wydruków mieszkańców gminy dla potrzeb klasyfikacji wojskowej, rejestru przedpoborowych oraz dla potrzeb szkolnych,
g) prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania
6) udostępnianie zgodnie z obowiązującymi przepisami, danych osobowych z Rejestru Mieszkańców, Rejestru zamieszkania Cudzoziemców, Rejestru PESEL, Rejestru Dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z Dowodami Osobistymi,
7) wydawanie formularzy standardowych do dokumentów wydawanych z ewidencji ludności,
8) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu  właściwości stanowiska.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Renata Andruk
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-22 20:13:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Ryszawa Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-13 13:29:36
  • Liczba odsłon: 344
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537339]

przewiń do góry