Zarządzenie Nr OK.0050.89.2019   Wójta Gminy Siennica z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Siennica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok".
  • Formularz zgłoszenia uwag  do projektu  Rocznego Programu współpracy Gminy Siennica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
Wyniki konsultacji w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Siennica w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

- Zarządzenie Nr OK.26.2019   Wójta Gminy Siennica z dnia 10.04.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Siennica
                                      
                                                  - załącznik nr 1 Obwieszczenie           
                                                  - załącznik nr 2 Ankieta
                                                  - Załącznik nr 3 Projekt uchwały

             załączniki do projektu uchwały: 1. Statut Sołectwa   Bestwiny
                                                               2. Statut Sołectwa   Borówek
                                                               3. Statut Sołectwa   Budy Łękawickie 
                                                               4. Statut Sołectwa   Boża Wola
                                                               5. Statut Sołectwa   Chełst
                                                               6. Statut Sołectwa   Dąbrowa 
                                                               7. Statut Sołectwa   Dzielnik
                                                               8. Statut Sołectwa   Drożdżówka
                                                               9. Statut Sołectwa   Dłużew   
                                                               10.Statut Sołectwa   Gągolina   
                                                               11.Statut Sołectwa   Grzebowilk   
                                                               12.Statut Sołectwa   Katy
                                                               13.Statut Sołectwa   Kulki - Ptaki   
                                                               14.Statut Sołectwa   Kośminy   
                                                               15.Statut Sołectwa   Krzywica   
                                                               16.Statut Sołectwa   Lasomin   
                                                               17.Statut Sołectwa   Łękawica   
                                                               18.Statut Sołectwa   Majdan   
                                                               19.Statut Sołectwa   Nowodwór   
                                                               20.Statut Sołectwa   Nowodzielnik   
                                                               21.Statut Sołectwa   Nowa Pogorzel   
                                                               22.Statut Sołectwa   Nowe Zalesie   
                                                               23.Statut Sołectwa   Nowy Zglechów   
                                                               24.Statut Sołectwa   Nowy Starogród   
                                                               25.Statut Sołectwa   Pogorzel   
                                                               26.Statut Sołectwa   Siennica I   
                                                               27.Statut Sołectwa   Siennica II   
                                                               28.Statut Sołectwa   Siennica III   
                                                               29.Statut Sołectwa   Starogród   
                                                               30.Statut Sołectwa   Swoboda   
                                                               31.Statut Sołectwa   Siodło   
                                                               32.Statut Sołectwa   Strugi Krzywickie   
                                                               33.Statut Sołectwa   Świętochy   
                                                               34.Statut Sołectwa   Wólka Dłużewska   
                                                               35.Statut Sołectwa   Zalesie    
                                                               36.Statut Sołectwa   Zglechów   
                                                               37.Statut Sołectwa   Żaków   
                                                               38.Statut Sołectwa   Żakówek   

Zarządzenie nr OK.0050.19.2019 Wójta Gminy Siennica z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu udzielania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Siennica

Obwieszczenie Wójta Gminy Siennica z dnia 26 lutego 2019 r.

Regulamin programu

Formularz zgłoszenia opinii lub złożenia uwag

- Zarządzenie Nr OK. 0050.16.2019  Wójta Gminy Siennica z dnia 05 lutego 2019 r.
   sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie podziału sołectwa 
   Wojciechówka - Julianów na dwa odrębne sołectwa Wojciechówka i Julianów oraz
   nadania statutów nowo powstałym sołectwom.
                                         - załącznik - Obwieszczenie 
                                         - załącznik - Ankieta
                                         - załącznik - Uchwała 
                                         - załącznik graficzny - Wojciechówka 
                                         - załącznik do Projektu Uchwały - Projekt Statutu sołectwa
                                         - załącznik graficzny - Julianów  
 
   - Wyniki konsultacji  w sprawie podziału sołectwa Wojciechówka - Julianów na dwa 
   odrębne sołectwa: sołectwo Wojciechówka i sołectwo Julianów.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Strzelec Piotr
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-27 12:53:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Lukasz Ryszawa
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-12 08:40:59
  • Liczba odsłon: 389
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537212]

przewiń do góry