- Projekt Uchwały Nr V.0006.42.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28.03.2019 r.
  w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu nieudzielana dotacji celowych na 
  realizację budowy przydomowych oczyszczalni cieków ze środków Budżetu Gminy
  Siennica.
 - Projekt Uchwały Nr V.0006.43.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 marca 2019 r.
   w sprawie podziału sołectwa Wojciechówka - Julianów na dwa odrębne sołectwa:
   Wojciechówka i Julianów oraz nadania statutów nowo powstałym sołectwom.
  - Projekt Uchwały Nr V.0006.44.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 marca 2019 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
  w miejscowości Siennica, obręb Stara Wieś.
  - Projekt Uchwały Nr V.0006.45.2019  Rady Gminy w Siennicy z dnia 28.03.2019 r.
   zmieniająca uchwałę Nr IV.0007.39.2019 w2 sprawie udzielenia pomocy finansowej
   w formie dotacji celowej dla Powiatu Mińskiego. 
  - Projekt Uchwały Nr V.0006.46.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28.03.2019 r.
   zmieniająca Uchwałę Nr III.0007.23.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia
   2018 r. dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siennica na lata
   2019 - 2025.
 - Projekt Uchwały Nr V.0006.47.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 .03.2019 r.
   w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Renata Andruk
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-03-20 12:47:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Renata Andruk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-20 12:48:39
  • Liczba odsłon: 241
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536792]

przewiń do góry