Na najbliższej sesji Rady Gminy w Siennicy, która odbędzie się 07 czerwca 2019 r. Wójt Gminy Siennica przedstawi raport o stanie gminy.

Rada Gminy w Siennicy rozpatrzy raport podczas czerwcowej sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie wotum zaufania i absolutorium dla Wójta. Nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Siennica.

Zgodnie z art. 28aa ust. 7 i ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy w Siennicy, pisemne zgłoszenie z co najmniej 20 podpisami osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie musi zostać złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Dzień ten przypada na 06 czerwca 2019 r.

Zgłoszenia mieszkańców Gminy Siennica do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 06 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Siennicy, ul. Kołbielska 1, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 13.

- Raport o stanie Gminy Siennica

Wzór zgłoszenia mieszkańca Gminy Siennica do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy

- Lista osób popierających zgłoszenie

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Renata Andruk
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-05-29 10:44:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Renata Andruk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-29 10:44:18
  • Liczba odsłon: 312
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537408]

przewiń do góry