- Projekt Uchwały Nr VII.0006.55.19 Rady Gminy Siennica z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy za 2018 rok.
- Projekt Uchwały Nr VII.0006.56.19 Rady Gminy Siennica z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennicy za 2018 rok
- Projekt Uchwały Nr VII.0006.58.19 Rady Gminy Siennica z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Siennica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
- Projekt Uchwały Nr VII.0006.60.19 Rady Gminy Siennica z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze

- Projekt Uchwały Nr VII.0006.61.19 Rady Gminy Siennica z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w Gminnym Przedszkolu w Siennicy, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Siennica

- Projekt Uchwały Nr VII.0006.62.19 Rady Gminy Siennica z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Julianów i sołectwa Wojciechówka na terenie gminy Siennica

- Projekt Uchwały Nr VII.0006.63.19 Rady Gminy Siennica z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectwa Drożdżówka na terenie gminy Siennica

- Projekt Uchwały Nr VII.0006.64.19 Rady Gminy Siennica z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Siennica

- Projekt Uchwały Nr VII.0006.65.19 Rady Gminy Siennica z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy

- Projekt Uchwały Nr VII.0006.66.19 Rady Gminy Siennica z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Siennica

- Projekt Uchwały Nr VII.0006.67.19 Rady Gminy Siennica z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

- Projekt Uchwały Nr VII.0006.68.19 Rady Gminy Siennica z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy udziału 1/3 w nieruchomości położonej w miejscowości Siennica

- Projekt Uchwały Nr VII.0006.69.19 Rady Gminy Siennica z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr V.0007.45.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Mińskiego

- Projekt Uchwały Nr VII.0006.70.19 Rady Gminy Siennica z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Renata Andruk
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-05-29 13:34:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Renata Andruk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-29 13:34:40
  • Liczba odsłon: 219
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536845]

przewiń do góry