Stanowisko pracy d/s inwestycji prowadzi
   Pan Piotr Strzelec
   pokój nr. 1
   tel.25 757 20 20 wew. 19
   mail: p.strzelec@ugsiennica.pl

Do zadań w/w stanowiska  należy:  

1)   zlecanie opracowania dokumentacji projektowych oraz koordynowanie spraw związanych z oceną i zatwierdzaniem projektów technicznych,

2)   przygotowywanie projektów umów w zakresie prac budowlanych, remontów, usług i dostaw o charakterze inwestycyjnym,

3)  uzyskiwanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych pozwoleń niezbędnych w  procesach inwestycyjnych,

4)  prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem inspektora nadzoru oraz protokolarne przekazywanie kierownikowi budowy terenu budowy oraz kompletu dokumentacji projektowej,

5)    monitorowanie przebiegu prac inwestycyjnych i remontowych, a także sprawowanie kontroli jakości wykonanych robót,

6)  dokonywanie obmiaru faktycznie wykonanych zakresów prac oraz potwierdzanie ich realizacji w protokołach odbioru,

7)   organizowanie odbiorów końcowych dla zadań o charakterze inwestycyjnym oraz dostaw paliw i energii, a także zapewnianie udziału w nich przedstawicieli organów, których opinia o odebranym zadaniu jest wymagana,

8)    uzyskiwanie pozwolenia na użytkowanie oraz wszelkiej dokumentacji powykonawczej,

9)   sprawdzanie formalno-rachunkowe kosztorysów ofertowych i powykonawczych w zakresie zgodności z przedmiotem i zasadami kosztorysowania,

10) w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych przeprowadzanie pełnej procedury zlecania tych robót zgodnie z przepisami prawa, w tym ustawy o zamówieniach publicznych,

11) przyjmowanie i kontrola wpływających faktur za roboty budowlane, usługi, dostawy o charakterze inwestycyjnym oraz dostawę paliw ze zwróceniem uwagi na zgodność warunków płatności z postanowieniami umów,

12) przekazywanie Skarbnikowi dokumentów stanowiących podstawę dokonania zapłaty za wykonane roboty,

13)  prowadzenie ewidencji inwestycji realizowanych w Gminie,

14) sporządzanie dokumentów stanowiących podstawę do wpisania do ewidencji majątku Gminy zakończonej inwestycji,

15) sporządzanie wykazu zadań inwestycyjno-remontowych, których realizacja nie zostanie zakończona w danym roku budżetowym,

16) przygotowywanie w zakresie merytorycznym niezbędnych dokumentów związanych z rozliczaniem dotacji z budżetu państwa, kredytów, środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych na zadania inwestycyjne i remonty,

17) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów z zakresu właściwości stanowiska, 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ryszawa Łukasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-13 12:06:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Ryszawa Łukasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-13 12:06:41
  • Liczba odsłon: 164
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536778]

przewiń do góry