Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Siennicy

    w kadencji 2018-2023

 

 1. Bartłomiej Czajka - przewodniczący
 2. Teresa Łojszczyk
 3. Anna Zgódka
 4. Czesław Pałdyna
 5. Andrzej Pielasa

 

            1. Komisja Rewizyjna powołana jest do wykonywania zadań związanych z 
                realizacją funkcji kontrolnej Rady Gminy.

  1. Komisja Rewizyjna podlega wyłącznie Radzie Gminy i działa w jej imieniu.
  2. Komisja Rewizyjna podejmuje kontrole zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę oraz wyłącznie na zlecenie Rady.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:

  1. okresowa kontrola działalności finansowej Wójta,
  2. opiniowanie wykonania budżetu Gminy,
  3. występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi oraz przesyłanie wniosku Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
  4. opiniowanie wniosku o odwołanie Wójta,
  5. wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-27 13:15:03
 • Informacja zaktualizowana przez: Renata Andruk
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-30 08:49:18
 • Liczba odsłon: 1428
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537222]

przewiń do góry