- Uchwała Nr XIV/101/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 29 maja 2008 roku
   w sprawie przyjęcia strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Siennica.


 - Uchwała Nr XII/89/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 21 lutego 2008 r.
   w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Siennica w Gminie Siennica.

                                             - załącznik

 

- Lokalny program rozwoju Gminy Siennica na lata 2004-2014  

                       uchwała Rady Gminy  
                        zmiana


- Program wodociągowania gminy Siennica na lata 2004-2006

- Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowymi zasobami Gminy   
  Siennica na lata 2003-2008oraz zasady wynajmowania lokali.


- Zasady i tryb korzystania z Cmentarza Komunalnego w
  Siennicy                      


- Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych    

- Określenie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
   na terenie Gminy. 
                           
-  Uchwała Nr X/68/2007 Rady Gminy w Siennicy z dnia 6 grudnia 2007 roku
  w sprawie ustalenia na terenie Gminy Siennica liczby punktów sprzedaży                   
  napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu   (z wyjątkiem piwa), 
  przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

- Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  

- Plan gospodarki odpadami na terenie Gminy
                           uchwała Rady Gminy


- Program ochrony środowiska Gminy 
                          
uchwała Rady Gminy   

 

-  Uchwała Nr XIII/98/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 24 kwietnia 2008 r.
   w sprawie przystąpienia Gminy Siennica do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania
   Ziemi Mińskiej".
                    
      
-  Uchwała Nr XV/108/08 Rady Gminy w Siennicy z dnia 31 lipca 2008 r.
  w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
  na lata 2008-2032 dla Gminy Siennica”. 

                                           - załącznik

- Uchwała Nr XXII/167/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 4 czerwca 2009 r.
  w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania
  Problemów Społecznych Gminy Siennica na lata 2009-2013.


- Uchwała Nr XXII/168/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 4 czerwca 2009 r.
  w sprawie uchwalenia Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną
  Gminy Siennica na lata 2009-2013.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-06-20 09:35:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-23 11:06:26
  • Liczba odsłon: 1295
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536836]

przewiń do góry