Wybory samorządowe 2018 rok


  - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 16 kwietnia 2018r.


   - Uchwała Nr XXXVII.0007.279.2018
Rady Gminy w Siennicy z dnia 10 maja 2018r.

   w sprawie podziału Gminy Siennica na stałe obwody głosowania.

  - Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2018r. w sprawie

    ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 roku na obszarze

    województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad

    powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy.   


- Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 2 lipca 2018r.
  w sprawie podziału Gminy Siennica na okręgi wyborcze.


-  Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r.                           w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 - Obwieszczenie Wójta Gminy Siennica z dnia 22 sierpnia 2018 roku    

   w sprawie podziału Gminy Siennica na okręgi wyborcze.

  - Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 3 września 2018r.

   w sprawie uzupełnienia składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów 

   samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

  - Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 3 września 2018r.

   w sprawie uzupełnienia składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów  samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.


- Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 10września 2018 r.

     w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów
   jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.


    - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 10 września 2018 r.
      w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w 
      wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień
      21 października 2018r.

    -  Obwieszczenie Wójta Gminy Siennica z dnia 13 września 2018 roku w sprawie
      numerów, granic obwodów głosowania i wyznaczonych siedzibach obwodowych       komisji wyborczych. 

    -  Informacja Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 24 września 2018r.

     - Plan dyżurów Komisarzy Wyborczych w Siedlcach i Delegatury Krajowego Biura
      Wyborczego w Siedlcach w dniach 20-21.10.2018r.

    - Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze
      właściwości.

    - Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Siennica.

   - Protokół z wyborów do Rady Gminy w Siennicy.

   - OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I
     z dnia 26 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze
     województwa mazowieckiego.

  - OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I
   z dnia 29 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów
   i prezydentów miast na obszarze województwa mazowieckiego.
  
  - Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 05 listopada 2018 roku
   o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów
  wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu
  terytorialnego zarządzonych na dzień 21.10.2018r.
 
  - Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 17 grudnia 2018
    roku    o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań
    finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach organów
    jednostek samorządu terytorialnego na obszarze Gminy: Mrozy, Siennica oraz
    Miasta: Garwolin, Sulejówek i Węgrów, zarządzonych na dzień
    21 października 2018 r.
 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II o miejscu, casie i sposobie
   udostępniania do wglądu sprawozdania finansowego KWW Nasza Gmina.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Elżbieta Grzegrzółka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-18 13:16:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Renata Andruk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-07 12:02:05
  • Liczba odsłon: 2629
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537418]

przewiń do góry